Schapen steen

Schaap beeld

Stenen schaap

Schapen kunst

Kunstschapen

Stenen schapen

Schaap steen

Schapen zwerfkei

Schaap kunst

Grafmonument schaap


De schapen zijn gemaakt van zwerfstenen, afkomstig uit ScandinaviŽ. Het is een graniet uit Midden Zweden.
De stenen zijn 1.5 tot 1.6 miljard jaar oud en zijn door de Tweede IJstijd meegevoerd van Midden Zweden tot halverwege Nederland. Door het schuren, rollen en botsen tijdens de reis heeft het uiteindelijk deze vorm gekregen. De aardkorst van de aarde bestaat uit vast gesteente. Vanuit de onder- liggende aardmantel dringt vloeibaar gesteente de aardkorst binnen. In dit zogenaamde magma heersen temperaturen van ca. 900 tot 1600 graden Celsius. Bij afkoeling ontstaat stollingsgesteente. Graniet ontstaat diep in de aarde en heet dan ook dieptegesteente. Graniet ( granulair = korrelig ) is een langzaam afgekoeld gesteente dat bestaat uit kristallen. De gebruikte stenen zijn speciaal op vorm geselecteerd. Door de zwarte kop op de zijkant van de steen te plaatsen, ontstaat er een herkenbaar contrast. Het idee van deze schapen is in het jaar 2000 ontstaan. De gemeente Leersum wilde de plaatselijke rotonde met kunstschapen versieren. Na het maken van een klein formaat stenen schaap, hebben wij vervolgens de opdracht gekregen om een aantal grote exemplaren op de rotonde in Leersum te zetten.